bcg_vrch
Kto sme
bcg
Mikrojasle Medvedík sú určené deťom vo veku od 1 do 3 rokov. Nachádzajú sa v rodinnom dome so záhradou v centre Košíc na ul. Kmeťova 28.
Deti majú k dispozícii 2 herne, jedáleň a spálňu, v ktorej môžu nerušene spinkať aj keď sa ich kamaráti hrajú. Dezinfekciu vzduchu a všetkých povrchov v miestnostiach zabezpečujú germicídne žiariče.
Naším prvoradým cieľom je vytvoriť deťom domácu atmosféru, v ktorej sú spokojné, veselé a šťastné a kde majú dostatok priestoru a času naučiť sa všetko potrebné do budúceho života. Pre deti pripravujeme pestrý program zameraný na poznávanie a pochopenie sveta okolo nich a pomoc pri formovaní detskej osobnosti.
Dbáme na zdravý životný štýl, najmä na dostatok pohybu na čerstvom vzduchu za každého počasia. Deťom usporadúvame narodeninové oslavy, letné záhradné slávnosti, tvorivé rodinné popoludnia. Každoročne s deťmi natočíme pre rodičov krátky film o tom, čo deti v jasličkách Medvedík počas roka zažili a čo všetko sa naučili.
foto kto sme
bcg
bcg
Martina Dragunová
Martina Dragunová

Absolventka štúdia pedagogiky pre materské školy a vychovávateľstva počas svojej praxe pracovala v Liečebno – výchovnom sanatóriu v Košiciach – Barci s deťmi s poruchami učenia a správania a neskôr viedla kreatívne krúžky pre deti v Centre voľného času Domino. Práci s najmenšími deťmi sa venuje od roku 2001, je zakladateľkou jasličiek Medvedík a stará sa o ich neustály rozvoj a bezchybný chod.
Je presvedčená o neobmedzenej schopnosti detí nasávať nové podnety a poznatky už od najútlejšieho veku a denne sa o tom znova a znova utvrdzuje.
Práca s deťmi je jej životnou láskou a okrem "medvedíkov" ju doma čakajú ešte jej 3 deti.
Absolvovala kurz prvej pomoci.
bcg
bcg
Júlia Sivá
Mgr. Júlia Sivá

Vyštudovala elementárnu a predškolskú pedagogiku na Prešovskej univerzite, má niekoľkoročnú prax ako triedna učiteľka v materskej škole, kde získala neoceniteľné skúsenosti s Montessori pedagogikou.
V jasličkách Medvedík pracuje od ich vzniku a je autorkou výchovno – vzdelávacieho plánu, pri tvorbe ktorého jej záleží najmä na rozvoji inteligencie, kreativity, fantázie, motoriky, ale aj samostatnosti detí.
S nežnosťou a rešpektom učí deti ako sa správať k iným ľuďom, ako riešiť problémy a komunikovať.
Je mamou 2 synov.
Absolvovala kurz prvej pomoci.


bcg
bcg
Zuzana Zůbeková
Zuzana Zůbeková

Absolvovala štúdium učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva. Má bohaté skúsenosti s prácou v jasličkách a materskej škole Rolvsoy Barnehage v Nórsku, kde pracovala ako vychovávateľka a prešla všetkými vekovými skupinami detí.
Deťom v jasličkách Medvedík s radosťou odovzdáva svoje poznatky zo škandinávskeho predprimárneho vzdelávania, zoznamuje deti s nórskym jazykom prostredníctvom pesničiek, básničiek a učí ich žiť v súlade s prírodou.
Prácu s deťmi pokladá za najvďačnejšiu na svete a s láskou vracia deťom ich prejavy spokojnosti.
Je mamou 2 synov.
Absolvovala kurz prvej pomoci.
bcg
Medvedík - Mikrojasle
a: Kmeťova 28, Košice
> vyhladať na mape

t: 0904 513 301
e: detskejasle@detskejasle.sk
spodok_bcg
bcgwww.facebook.com/detskejaslebcg
gotta