bcg_vrch
Kto sme
bcg
Mikrojasle Medvedík sú určené deťom vo veku od 1 do 3 rokov. Nachádzajú sa v rodinnom dome so záhradou v centre Košíc na ul. Kmeťova 28 a na ul. Husárska 4.
Deti majú k dispozícii 2 herne, jedáleň a spálňu, v ktorej môžu nerušene spinkať aj keď sa ich kamaráti hrajú. Dezinfekciu vzduchu a všetkých povrchov v miestnostiach zabezpečujú germicídne žiariče.
Naším prvoradým cieľom je vytvoriť deťom domácu atmosféru, v ktorej sú spokojné, veselé a šťastné a kde majú dostatok priestoru a času naučiť sa všetko potrebné do budúceho života. Pre deti pripravujeme pestrý program zameraný na poznávanie a pochopenie sveta okolo nich a pomoc pri formovaní detskej osobnosti.
Dbáme na zdravý životný štýl, najmä na dostatok pohybu na čerstvom vzduchu za každého počasia. Deťom usporadúvame narodeninové oslavy, letné záhradné slávnosti, tvorivé rodinné popoludnia. Každoročne s deťmi natočíme pre rodičov krátky film o tom, čo deti v jasličkách Medvedík počas roka zažili a čo všetko sa naučili.
Spolupracujeme s materskou škôlkou Rolvsøy Barnehage v Nórsku.
foto kto sme
bcg
bcg
Martina Dragunová
Martina Dragunová

Absolvovala štúdium učiteľstva pre materské školy a kurz Základy arteterapie.
Počas svojej praxe pracovala ako špeciálny pedagóg s deťmi s poruchami učenia a správania a neskôr viedla kreatívne krúžky pre deti v Centre voľného času.
Práci s najmenšími deťmi sa venuje od roku 2001, je zakladateľkou jasličiek Medvedík a stará sa o ich neustály rozvoj a bezchybný chod.
Je presvedčená o neobmedzenej schopnosti detí nasávať nové podnety a poznatky už od najútlejšieho veku a denne sa o tom znova a znova utvrdzuje.
Je mamou 3 synov.
Absolvovala kurz prvej pomoci.
bcg
bcg
Júlia Sivá
Zuzana Zůbeková

Absolvovala štádium učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva.
Má bohaté skúsenosti s prácou v jasličkách a materskej škole Rolvsoy Barnehage v Nórsku, kde pracovala ako vychovávateľka a prešla všetkými vekovými skupinami detí. Deťom v jasličkách Medvedík s radosťou odovzdáva svoje poznatky zo škandinávskeho predprimárneho vzdelávania, zoznamuje deti s nórskym jazykom prostredníctvom pesničiek, básničiek a učí ich žiť v súlade s prírodou.
Prácu s deťmi pokladá za najvďačnejšiu na svete a s láskou vracia deťom ich prejavy spokojnosti.
Je mamou 2 synov.

bcg
bcg
Zuzana Zůbeková
Mgr. Andrea Hlaučová

Po ukončení pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore fyzioterapeut na SZŠ získala pedagogické vzdelanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku a ukončila aj štúdium v odbore Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Do svojich 17-tich rokov sa venovala modernej gymnastike, neskôr sa niekoľkokrát zúčastnila Majstrovstiev Československa v športovej gymnastike.
V jasličkách Medvedík sa venuje pohybovej príprave detí, zoznamuje deti s rôznymi druhmi pohybových aktivít a stará sa o rozvoj celkovej lokomócie detí.
Absolvovala kurz Prvej pomoci, Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa a získala certifikát Tréner detskej atletiky. Pracovala s rôznymi vekovými skupinami detí v školských a predškolských zariadeniach aj v športovom klube. Je mamou dcéry Noemi.
bcg
bcg
Zuzana Zůbeková
Mgr. Anna Gédrová

Absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave odbor Ošetrovateľstvo.
Pracovala na detskej neurológii, na chirurgii a v stomatologickej ambulancii.
Má bohaté skúsenosti s výchovou detí s hyperkinetickou poruchou správania.
V jasličkách učí deti správnym hygienickým návykom, dbá na bezpečnosť detí, telesnú aktivitu, pamäťové cvičenia a rozvoj reči.
Je presvedčená, že dieťa sa správne vyvíja a napreduje len ak je uvoľnené a šťastné.
Je mamou 2 synov.

bcg
bcg
Zuzana Zůbeková
Miroslava Marhevská

Absolvovala Pedagogickú a Sociálnu Akadémiu v Prešove. Počas štúdia aj po jeho ukončení sa venovala práci s deťmi ako animátorka v letných táboroch.
Lásku k deťom a skúsenosti s ich výchovou využila pri opatrovaní detí na Slovensku a v zahraničí.
V jasličkách učí deti spievať a tancovať, objavuje s nimi čaro hudobných nástrojov a rozvíja ich vzťah k hudbe.
Deťom sa venuje s trpezlivosťou a nadšením učiť ich nové veci.
Absolvovala kurz prvej pomoci.bcg
Medvedík - Mikrojasle
a: Kmeťova 28, Košice > na mape

Medvedík plyšový- Mikrojasle
a: Husárska 4, Košice > na mape

t: 0904 513 301
e: detskejasle@detskejasle.sk
spodok_bcg
bcgwww.facebook.com/detskejaslebcg