bcg_vrch
Náš denný režim
bcg
07.00 – 08.30
príchod detí, voľné hry
08.30 – 09.00
hudobno – pohybové hry
09.00 – 09.30
desiata (v letných mesiacoch v záhrade)
09.30 – 10.00
tvorivé dielne (v letných mesiacoch v záhrade)
10.00 – 11.00
hry v záhrade
11.00 – 12.00
obed
12.00 – 14.30
spánok (čítanie rozprávky)
14.30 – 15.00
olovrant
15.00 – 17.00
hry v záhrade, odchod detí domov

Informácie pre rodičov:

 • konkrétny týždenný program je k nahliadnutiu na informačnej tabuli
 • slová pesničiek a básničiek budú pravidelne zverejňované v časopise Medvedík
 • aktuálna prezentácia aktivít a hier detí na LCD obrazovke umiestnenej v šatni
 • foto denný režim
  bcg
  Medvedík - Mikrojasle
  a: Kmeťova 28, Košice > na mape

  Medvedík plyšový- Mikrojasle
  a: Husárska 4, Košice > na mape

  t: 0904 513 301
  e: detskejasle@detskejasle.sk
  spodok_bcg
  bcgwww.facebook.com/detskejaslebcg